AFB168 Tất Tần Tật Các Bộ Số Trong Lô Đề Giúp Bạn Đánh Là Trúng

AFB168 Bộ số trong lô đề hay còn có tên gọi phổ biến khác đó là hệ số lô đề là một cách hiểu của một dàn các bộ gồm 2 chữ số thường xuyên đi cùng với nhau và có đặc điểm giống nhau. Các bộ số trong lô đề được xem là kinh nghiệm , phương pháp để chơi lô đề hiệu quả nhất. Sưu tập những bộ số trong lô đề nhằm phục vụ việc soi cầu, các bộ đề được được xếp theo nhiều kiểu và các kiểu được tính theo mỗi cách.

Việc sử dụng các bộ đề này ngày càng được ưa chuộng, bởi vì những những ưu điểm mà chúng mang lại như sau:

 • Giúp người chơi tiết kiệm thời gian khi chọn số.
 • Tránh trường hợp đánh 1 số gặp đúng lô gan MB.
 • Tỷ lệ trúng khi đánh dựa vào cặp đề có tỷ lệ cao hơn cách đánh thường.
 • Việc tuân theo các quy luật được phân chia có thể đưa ra dự đoán chuẩn theo các khoảng thời gian: ngày, tuần, tháng, năm.

Vì rất nhiều lý do thuyết phục như vậy, bạn cần nắm rõ, ghi nhớ ngay các cách phân loại bộ số đề để có thể dễ dàng giành được phần thắng. Sau đây afb168 sẽ tổng hợp các bộ số lô đề cho bạn biết rõ.

Bộ số đề là gì?

Trong cược lô đề online thì bộ số đề thường có từ 4 đến 8 con là số chính và bóng của nó. Theo cách hiểu thông thường thì ta đã chọn được con số yêu thích rồi thì sẽ có bóng của con số đó và ghép lại với nhau thành một cặp số may mắn nhất

Các số từ 0 đến 4 sẽ có bóng từ 6 đến 9 như sau : 0 bóng của 5, 1 bóng của 6, 2 bóng của 7, 3 bóng 8, và cuối cùng là 4 bóng của 9.

Với bộ 4 số là khi số bạn chọn nó là kép ví dụ con số bạn chọn là “11” thì bóng của 1 là 6 nên ta ghép đc bộ 4 số = “11-16-61-66”.

Với bộ 8 số cũng tương tự vậy, ví dụ bạn chọn 1 số bình thường không phải kép như 12. Bóng của 1 = 6, bóng 2 = 7 nên ta ghép được bộ 8 số là “12-21-16-61-17-71-76-67”

Các bộ số trong lô đề xếp theo Tổng

 • Tổng 0: 19,91,28,82,37,73,46,64,55,00,
 • Tổng 1: 01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,
 • Tổng 2: 02,20,39,93,48,84,57,75,11,66,
 • Tổng 3: 03,30,12,21,49,94,58,85,67,76,
 • Tổng 4: 04,40,13,31,59,95,68,86,22,77,
 • Tổng 5: 05,50,14,41,23,32,69,96,78,87,
 • Tổng 6: 06,60,15,51,24,42,79,97,33,88,
 • Tổng 7: 07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,
 • Tổng 8: 08,80,17,71,26,62,35,53,44,99,
 • Tổng 9 gồm những con gì? Đánh ngay 09,90,18,81,27,72,36,63,45,54

Các bộ số trong lô đề xếp theo đầu

 • Đầu 0: 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,
 • Đầu 1: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
 • Đầu 2: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
 • Đầu 3: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
 • Đầu 4: 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
 • Đầu 5: 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
 • Đầu 6: 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
 • Đầu 7: 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
 • Đầu 8: 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
 • Đầu 9: 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,

Các bộ số trong lô đề xếp theo đuôi

 • Đuôi 0: 00,10,20,30,40,50,60,70,80,90,
 • Đuôi 1: 01,11,21,31,41,51,61,71,81,91,
 • Đuôi 2: 02,12,22,32,42,52,62,72,82,92,
 • Đuôi 3: 03,13,23,33,43,53,63,73,83,93,
 • Đuôi 4: 04,14,24,34,44,54,64,74,84,94,
 • Đuôi 5: 05,15,25,35,45,55,65,75,85,95,
 • Đuôi 6: 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96,
 • Đuôi 7: 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97,
 • Đuôi 8: 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98,
 • Đuôi 9: 09,19,29,39,49,59,69,79,89,99,

Những bộ số trong lô đề xếp theo bộ số

 • Bộ 00: 00,55,05,50,
 • Bộ 11: 11,66,16,61,
 • Bộ 22: 22,77,27,72,
 • Bộ 33: 33,88,38,83,
 • Bộ 44: 44,99,49,94,
 • Bộ 01: 01,10,06,60,51,15,56,65,
 • Bộ 02: 02,20,07,70,25,52,57,75,
 • Bộ 03: 03,30,08,80,35,53,58,85,
 • Bộ 04: 04,40,09,90,45,54,59,95,
 • Bộ 12: 12,21,17,71,26,62,67,76,
 • Bộ 13: 13,31,18,81,36,63,68,86,
 • Bộ 14: 14,41,19,91,46,64,69,96,
 • Bộ 23: 23,32,28,82,73,37,78,87,
 • Bộ 24: 24,42,29,92,74,47,79,97,
 • Bộ 34: 34,43,39,93,84,48,89,98,

Các bộ số đề xếp theo chạm

 • Chạm 0: 01,10,02,20,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,08,80,09,90,00
 • Chạm 1: 01,10,12,21,13,31,14,41,15,51,16,61,17,71,18,81,19,91,11
 • Chạm 2: 02,20,12,21,23,32,24,42,25,52,26,62,27,72,28,82,29,92,22
 • –> Tương tự với các chạm khác. 1 chạm là tất cả các số có dính số đó. Ví dụ chạm 0 là tất cả các số có dính 0. (Đầu 0 + đít 0)

Bộ số trong lô đề cơ bản thường đi kèm nhau

Gồm 10 bộ số được tổng hợp rất chi tiết cho các bạn dễ dàng ham khảo:

– Bộ lô đề 01 bao gồm: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65

– Bộ lô đề 02 bao gồm: 02, 20, 07, 70, 52, 25, 57, 75

– Bộ lô đề 03 bao gồm: 03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85

– Bộ lô đề 04 bao gồm: 04, 40, 09, 90, 54, 45, 59, 95

– Bộ lô đề 12 bao gồm: 12, 21, 17, 71, 62, 26, 67, 76

– Bộ lô đề 13 bao gồm: 13, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86

– Bộ lô đề 14 bao gồm: 14, 41, 19, 91, 64, 46, 69, 96

– Bộ lô đề 23 bao gồm: 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87

– Bộ lô đề 24 bao gồm: 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97

– Bộ lô đề 34 bao gồm: 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98

Bộ số trong lô đề theo bóng âm dương

Bộ này gồm các kép bằng, kép lệch cùng hiện diện theo chu kỳ và là bóng âm dương ngũ hành của nhau.

– Bộ 00 gồm các số: 00, 55, 05, 50

– Bộ kép 11 gồm các số : 11, 16, 61 66

– Kép hệ 22 gồm các số: 22, 77, 27, 72

– Hệ kép 33 gồm các số 33, 88, 38, 83

– Bộ số lô đề 44 gồm các số: 44, 49, 94 99

Bộ 12 con giáp lô đề

Không chỉ phân loại theo bóng số, mà người xưa còn dựa vào yếu tố phong thủy để phân chia 100 con số vào bộ 12 con giáp.

Cách đánh lô đề theo bộ này có thể sử dụng theo các tháng trong năm cụ thể như sau:

– Tý (con chuột) gồm các số: 00, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

– Sửu (con trâu) gồm các số: 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97

– Dần (con hổ) gồm các số: 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98

– Mẹo (con mèo) gồm các số: 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99

– Thìn (con rồng) gồm các số: 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88

– Tỵ (con rắn) gồm các số: 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89

– Ngọ (con ngựa) gồm các số: 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90

– Mùi (con dê) gồm các số: 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91

– Thân (con khỉ) gồm các số: 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

– Dậu (con gà) gồm các số: 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93

– Tuất (con chó) gồm các số: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

– Hợi (con lợn) gồm các số: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

 • Hệ lô đề xếp theo Dàn Chẵn Chẵn (25 số) max 35 ngày, tần suất 8-12 ngày: ( 00,22,44,66,88,02,20,04,40,06,60,08,80,24,42,26,62 ,28,82,46,64,48,84,68,86 )
 • Các bộ số lô đề xếp theo Dàn Lẻ Lẻ (25 số) max 28 ngày, tần suất 8-12 ngày: (11,33,55,77,99,13,31,15,51,17,71,19,91,35,53,37,73 ,39,93,57,75,59,95,79,97)
 • Các bộ đề xếp theo Dàn Chẵn Lẻ (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày: (01,03,05,07,09,21,23,25,27,29,41,43,45,47,49,61,63 ,65,67,69,81,83,85,87,89)
 • Bộ số đề xếp theo Dàn Lẻ Chẵn (25 số) max 30 ngày, tần suất 8-12 ngày: (10,12,14,16,18,30,32,34,36,38,50,52,54,56,58,70,72 ,74,76,78,90,92,94,96,98)
 • Các bộ số đề xếp theo Dàn Nhỏ Nhỏ (25 số) max 23 ngày, tần suất 8-12 ngày: (00,11,22,33,44,01,10,02,20,03,30,04,40,12,21,13,31 ,14,41,23,32,24,42,34,43)
 • Các bộ lô đề xếp theo Dàn To To (25 số) max 22 ngày, tần suất 8-12 ngày: (55,66,77,88,99,56,65,57,75,58,85,59,95,67,76,68,86 ,69,96,78,87,79,97,89,98)
 • Các bộ trong lô đề xếp theo Dàn Nhỏ To (25 số) max 31 ngày, tần suất 8-12 ngày: (05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36 ,37,38,39,45,46,47,48,49)
 • Bộ số trong đề xếp theo Dàn To Nhỏ (25 số) max 33 ngày, tần suất 8-12 ngày: (90,91,92,93,94,80,81,82,83,84,70,71,72,73,74,60,61 ,62,63,64,50,51,52,53,54)
 • Các bộ số lô đề xếp theo Dàn chia Ba (34 số) max 18 ngày, tần suất 7-10 ngày: (00,03,06,09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75,78,81,84,87,90,93,96,9 9)
 • Các bộ số đề xếp theo Dàn 0-5 (36 số) max 20 ngày, tần suất 7-10 ngày: (00,01,02,03,04,05,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,30,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,45,50,51,52,5 3,54,55)
 • Bộ số đề xếp theo Dàn 1-6 (36 số) max 17 ngày, tần suất 7-10 ngày: (11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,31,32,33,34,35,36,41,42,43,44,45,46,51,52,53,54,55,56,61,62,63,6 4,65,66)
 • Bộ trong lô đề xếp theo Dàn 2-7 (36 số) max 15 ngày, tần suất 7-10 ngày: (22,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,37,42,43,44,45,46,47,52,53,54,55,56,57,62,63,64,65,66,67,72,73,74,7 5,76,77)
 • Bộ số trong đề xếp theo Dàn 3-8 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-10 ngày: (33,34,35,36,37,38,43,44,45,46,47,48,53,54,55,56,57,58,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,78,83,84,85,8 6,87,88)
 • Các bộ lô đề xếp theo Dàn 4-9 (36 số) max 16 ngày, tần suất 7-12 ngày: (44,45,46,47,48,49,54,55,56,57,58,59,64,65,66,67,68,69,74,75,76,77,78,79,84,85,86,87,88,89,94,95,96,9 7,98,99)
 • Các bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 0 (10 số) max 60 ngày, tần suất 18-28 ngày: (00,11,22,33,44,55,66,77,88,99)
 • Các bộ đề xếp theo Dàn Hiệu 1 (20 số) max 29 ngày, tần suất 9-12 ngày: (01,10,12,21,23,32,34,43,45,54,56,65,67,76,78,87,89 ,98,90,09)
 • Bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 2 (20 số) max 37 ngày, tần suất: 10-15 ngày: (02,20,24,42,46,64,68,86,80,08,13,31,35,53,57,75,79 ,97,91,19)
 • Các bộ số đề xếp theo Dàn Hiệu 3 (20 số) max 22 ngày, tần suất 9-12 ngày: (03,30,36,63,69,96,92,29,25,52,58,85,81,18,41,14,74 ,47,07,700)
  • Những bộ số trong lô đề xếp theo Dàn Hiệu 4 (20 số) max 30 ngày, tần suất 9-12 ngày: (04,40,48,84,82,28,26,62,60,06,15,51,59,95,93, 39,37 ,73,71,17)
 • Bộ số đề xếp theo Dàn Hiệu 5 (10 số) max 51 ngày, tần suất 15-25 ngày: (05,50,16,61,27,72,38,83,49,94)

Kết luận

Như vậy trên đây afb168 đã tổng hợp đến bạn bộ số lô đề được sắp xếp một cách cụ thể và chính xác nhất giúp bạn có thể dễ dàng đánh trúng. Các bộ số này sẽ là cơ sở an toàn để luận đề và cược lô giúp các bạn trúng lớn, tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều trang web cung cấp cho chúng ta các bộ số đề khác nhau, bạn cần biết chọn lọc và phân tích để có thể đánh đề hiệu quả nhất. Chúc các bạn may mắn khi chơi tại nhà cái uy tín afb168.