Cách nạp tiền và yêu cầu tiền thưởng bằng OOPAYAFB168 - Cách nạp tiền và nhận thưởng bằng OOPay


Bước 1. Chọn OOPay

Bước 2. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng.

Bước 3. Điền số tiền bạn muốn nạp. Ví dụ 100.000 vui lòng điền 100.

Bước 4. Chọn khuyến mãi bạn muốn nhận.

Cuối cùng nhấn vào Tiền gửi. 

Liên hệ chúng tôi